Zawiadomienie urzędu miasta Stykkishólmur dotyczące ograniczenia edukacji z powodu epidemii COVID-19.

Zawiadomienie urzędu miasta Stykkishólmur dotyczące ograniczenia edukacji z powodu epidemii COVID-19.

Jak stwierdzono w mediach Minister Zdrowia postanowił uruchomić źródła prawa
dotyczących chorób zakaźnych które obejmują między innymi ograniczenie edukacji przez
cztery następne tygodnie.
Władze miejskie i szkolne w Stykkishólmur pracują obecnie nad organizacją zajęć
szkolnych itp.w tej niespotykanej sytuacji.
Podjęto decyzję że szkoła podstawowa jak i Regnbogaland będą zamknięte 16 marca przez
cały dzień ale przedszkole będzie otwarte od godz.10:00.Szkoła muzyczna będzie otwarta
ale prosi się uczniów o przychodzenie pojedynczo na lekcje a po jej zakończeniu
natychmiast opuścić szkołę.
Prosimy śledzić pocztę internetową (email) jak również inne powiadomienia ponieważ
informacje szybko się zmieniają.