Skóla- og fræðslunefnd

Nafn Netfang   
Listi  
Hlutverk   
Björn Sverrisson     

H

Formaður

Agnes Helga Sigurðardóttir     

H

Aðalmaður

Ásmundur S. Guðmundsson

    

H

Aðalmaður

Anna Hallgrímsdóttir 

    
O   

Aðalmaður

Jón Einar Jónsson

    

L

Aðalmaður

Bjarndís Emilsdóttir

    

H

Varamaður

Sigurður Grétar Jónasson

    

H

Varamaður

Gissur Arnarsson

    

H

Varamaður

Kristín Rós Jóhannesdóttir

    

O

Varamaður

Hafrún Brá Hafsteinsdóttir 

    

L

Varamaður


Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í skóla- og fræðslumálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í skóla- og fræðslumálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með stofnunum sem heyra undir nefndina og fylgjast með því að þær vinni að settum markmiðum bæjarstjórnar, í samræmi við lög, reglugerðir og kjarasamninga og veiti góða þjónustu.
• að hafa eftirlit með því að fjárhagsáætlun sé haldið og, eftir atvikum, að gera tillögur eða umsagnir til bæjarstjórnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar komandi árs, um forgangsröðun fjárveitinga til skilgreindra viðfangsefna eða fyrirhugaðra fjárfestinga á því sviði sem undir nefndina heyra.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumönnum að málum er undir þá og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa bæjarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.


Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

 

Smelltu hér til að skoða erindisbréf fyrir Skóla- og fræðslunefnd í heild sinni.