Stjórn Dvalarheimilis

Nafn: Netfang: Listi
Hlutverk:

Hildur Lára Diego Ævarsdóttir

    
H
formaður
Anna Margrét Pálsdóttir
    
H
aðalmaður
Agnar Jónasson
    
O
aðalmaður
Guðmundur Kolbeinn Björnsson

H
varamaður
Símon Már Sturluson

H
varamaður
Sigfús Snæfells Magnússon
L
varamaður

Meginhlutverk nefndarinnar er sem hér segir:

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í málefnum aldraðra.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið bæjarfélagsins í málefnum aldraðra.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumanni Dvalarheimilis.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Stjórnin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í stjórninni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal stjórnin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila

Sé stjórninni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir stjórnar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

 Smelltu hér til að skoða erindisbréf Stjórnar dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi í heild sinni.