Ungmennaráð

Nafn  Netfang    
   
Hlutverk    
Bjarni Þormar Pálsson    
 
Aðalmaður
Heiðrún Edda Pálsdóttir    
 
Aðalmaður
Oliwia Aleksandra Lukasik
   
 
Aðalmaður
Sara Jónína Jónsdóttir 
   
   
Aðalmaður
Sindri Þór Guðmundsson 
   
 
Aðalmaður
Rebekka Rán Karlsdóttir    
 
Aðalmaður
Oliver Darri Þrastarson
   
 
Aðalmaður
Halldóra Margrét Pálsdóttir
   
 
Varamaður
Elías Viðar Guðmundsson    
 
Varamaður
Oddfreyr Atlason
   
 
Varamaður
Meginhlutverk ráðsins er sem hér segir:


• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í æskulýðsmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í æskulýðsmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa að málefnum sem heyra undir ráðið
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.


Ráðið skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður þess og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í ráðinu að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal ráðið stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.


Sé ráðinu ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir þess tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir ráðsins. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf ungmennaráðs í heild sinni.