Fara í efni

Bæjarráð Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar - 2

Málsnúmer 2208003F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar - 3. fundur - 25.08.2022

Lögð fram fundargerð 2. fundar bæjarráðs Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar.
Fundargerð lögð fram til kynningar.


Bókun bæjarfulltrúa Í-lista:
1. Fundargerð 2. fundar bæjarráðs Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar
Í 33. gr. Samþykktar um stjórn Stykkishólmsbæjar um Heimild bæjarráðs til fullnaðarákvörðunar segir meðal annars:
Bæjarstjórn getur falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála, þegar bæjarstjórn er í sumarleyfi, sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli eða við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu.
Á 2. fundi Bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar 30.06.2022 var þessi heimild virkjuð og tekið fram að næsti Bæjarstjórnarfundur yrði fimmtudaginn 25. ágúst. Fyrir viku var haldinn bæjarráðsfundur eins og venja er viku fyrir bæjarstjórnarfundi og voru 31 mál á dagskrá. Það er ljóst á núverandi dagskrá fundar bæjarstjórnar að afgreiðsla bæjarráðs er metin sem fullnaðarafgreiðsla á þessum málum. Það kemur á óvart að þetta sé afgreitt á þennan hátt enda engin brýn þörf á fullnaðarafgreiðslu svona stuttu fyrir bæjarstjórnarfund.
Í 9. gr. Samþykktar um stjórn Stykkishólmsbæjar um Boðun bæjarstjórnarfunda er tekið fram að „Fundarboði skal fylgja dagskrá fundar og þau gögn sem eru nauðsynleg til að bæjarstjórnarmenn geti tekið upp[l]ýs[t]a afstöðu til mála sem þar eru tilgreind.“.
Við undirbúning fyrir þennan fund vildu bæjarfulltrúar kynna sér fullnaðarafgreiðslur bæjarráðs sem eðlilegt er, þá kom í ljós að aðeins þeir bæjarfulltrúar sem sitja í bæjarráði hafa beinan aðgang að öllum gögnum í fundargátt en aðrir bæjarfulltrúar verða að sætta sig við fundargerð á vef bæjarins. Þetta er með öllu óásættanlegt og verður að tryggja að allir bæjarfulltrúar hafi aðgang í fundargátt að öllum fundum nefnda og ráða sem og öllum gögnum sem þeim fylgja svo þeir hafi möguleika á að kynna sér mál til hlítar hvort sem þau eru til afgreiðslu eða kynningar.
Tekið skal fram að bæjarfulltrúi benti á þessa ágalla og óskaði eftir að fundi yrði frestað og tryggt yrði að öll gögn yrðu aðgengileg öllum bæjarfulltrúm en bæjarstjóri hafnaði því.

7. Bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga ? 2208002
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sendi bréf í júní um að rekstur Stykkishólmsbæjar árið 2021 hafi ekki staðist viðmið nefndarinnar.
Þar var tekið fram að „Sveitarstjórnum er heimilt að víkja frá skilyrðum um jafnvægisreglu og skuldareglu út árið 2025 vill EFS benda sveitarstjórn á að árið 2026 þarf að uppfylla framangreind skilyrði.“
Af þeim tveimur megin viðmiðum sem áhersla er lögð á stenst ársreikningurinn skuldaviðmið undir 150% en ekki jafnvægisreglu (rekstarniðurstaða síðustu 3ja ári skuli vera jákvæð). Nefndin leggur fram níu viðmið og af þeim stenst ársreikningurinn ekki fimm, þ.e. Framlegð sem hlutfall af tekjum, Veltufé frá rekstri á móti afborgunum lána og skuldbindinga, Ný lántaka/ fjárfesting sem hlutfall af skuldum, veltufjárhlutfall og jafnvægisregluna.
Ljóst er að við munum ekki heldur standast viðmið nefndarinnar á þessu rekstrarári. Stóra myndin er að sjálfsögðu sú að halda þarf vel á málum á næstu árum þannig að við stöndumst viðmið eftirlitsnefndar í lok kjörtímabils þegar ofangreind undanþága rennur út.

6 mánaða bráðabirgðauppgjör Stykkishólmsbæjar ? 2208015
Skv. bráðabirgðauppgjöri er rekstrarniðurstaða A og B hluta fyrstu 6 mánuðina neikvæð um 109,5 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 44,5 milljónum í hagnað og rekstrarniðurstaða því 154 milljónum slakari en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af hækkun fjármagnsgjalda upp á 65,5 milljónir upp í ríflega 129 milljónir, lægri tekjur upp á 46,5 milljónir, þarf af lægri „Aðrar tekjur“ upp á tæpar 52 milljónir, og hærri rekstrargjöld upp á tæpar 42 milljónir. Handbært fé í júnílok er 99,5 milljónir en ekki kemur fram hvernig staða er á skammtíma yfirdrætti.
Ljóst er að staða reksturs er erfið og draga þarf verulega úr fjárfestingum á árinu enda var framkvæmdaáætlun sem lögð var fram á síðasta ári er ansi metnaðarfull og ein af helstu ástæðum þess að minnihluti samþykkti ekki fjárhagsáætlun ásamt því að veltufé frá rekstri dugar ekki fyrir afborgunum lána.

Íbúalistinn
Haukur Garðarsson
Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir
Heiðrún Höskuldsdóttir


Bókun bæjarstjóra vegna bókunar bæjarfulltrúa Í-lista:
Bæjarstjóri bendir á að bæjarstjóri hafnaði ekki frestun á fundi bæjarstjórnar heldur benti bæjarstjóri í svarbréfi sínu til bæjarfulltrúa Í-listans að hann gæti ekki séð að fyrir hendi væru forsendur til þess að fallast mætti á frestun á einstaka dagskráliðum og hvað þá að fundinum í heild sinni yrði frestað. Þá voru veittar leiðbeiningar um fundarsköp bæjarstjórnar um heimild til að leggja fram á bæjarstjórnarfundi tillögu um frestun einstakra dagskrárliða. Vill bæjarstjóri benda á að það að fundargerð bæjarráðs sé lögð fram til kynningar með þeim dagskrárliðum sem þar voru til umfjöllunar er ekki loku fyrir það skotið bæjarfulltrúar geti kynnt sér betur einstaka mál síðar, óskað eftir upplýsingum og eftir atvikum óskað eftir að málið verði tekið fyrir á fundum síðar. Að öðru leyti vísar bæjarstjóri til svarbréfs sem vitnað var til og mun vera sett sem fylgiskjal við dagskrárlið þennan til nánari skýringa og upplýsinga.

Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson,
bæjarstjóri
Getum við bætt efni síðunnar?