Fara í efni

Nefndir og ráð

Fundarmannagátt Stykkishólms heldur utan um fundarboð, fundargerðir og fylgiskjöl fyrir nefndarmenn fastanefnda sveitarfélgasins. Smelltu á hnappinn hér að neðan til að skrá þig inn á fundamannagáttina.

Fundmannagátt Stykkishólms

Eftirfarandi nefndir eru starfandi hjá sveitarfélaginu og funda reglulega:

Bæjarráð

Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins. Erindi frá bæjarbúum, sem falla ekki undir hefðbundin verkefni fagnefnda bæjarins, eru að jafnaði lögð fyrir bæjarráð sem tekur ákvörðun um afgreiðslu þeirra eða vísar þeim til fagnefnda eða bæjarstjórnar.

Hlutverk og erindisbréf

Bæjarráð heyrir beint undir bæjarstjórn. Bæjarráð fer með framkvæmdastjórn bæjarfélagsins ásamt bæjarstjóra. Bæjarráð hefur yfirumsjón með rekstri allra stofnana á vegum bæjarins.

Í bæjarráði eiga sæti þrír bæjarfulltrúar, sem bæjarstjórn kýs til eins árs, í júní ár hvert skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og samþykktar um stjórn og fundarsköp Stykkishólmsbæjar. Á sama hátt eru kjörnir þrír bæjarfulltrúar til vara. Auk kjörinna fulltrúa á bæjarstjóri rétt á að sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti. Auk þess á fulltrúi á lista sem nær kjöri til bæjarstjórnar, en á ekki kjörinn fulltrúa í bæjarráði, rétt á setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti. Bæjarráð kýs sér formann og varaformann á fyrsta fundi sínum.

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk

Steinunn I. Magnúsdóttir

sim@stykkisholmur.is

H

Formaður

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir

hrafnhildur@stykkisholmur.is

H

Aðalmaður

Ragnar Már Ragnarsson

planteiknistofa@gmail.com

Í

Aðalmaður

Ragnar Ingi Sigurðsson

ragnar@stykkisholmur.is

H

Varamaður

Þórhildur Eyþórsdóttir

thorhildur80@gmail.com

H

Varamaður

Haukur Garðarsson

haukurokkar@gmail.com

Í

Varamaður

 

 

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fer með atvinnu, og nýsköpunarmál eftir því sem nánar er kveðið á um í samþykkt bæjarstjórnar um nefndina.
Í henni sitja fimm aðalmenn og jafnmargir til vara.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í atvinnu- og nýsköpunarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í atvinnu- og nýsköpunarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra að málum er undir hann og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.
Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellið hér til að skoða erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar í heild sinni

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk
Ásmundur S. Guðmundsson hannash28@gmail.com

H

Formaður

Halldór Árnason

halldor@sa.is

H

Aðalmaður

Böðvar Sturluson

bs@bsturluson.is

H

Aðalmaður

Lárus Ástmar Hannesson

larusha@simnet.is Í

Aðalmaður

Theódóra Matthíasdóttir

theo.mattadottir@gmail.com

Í

Aðalmaður

Guðmundur Kolbeinn Björnsson

kollibjorns@gmail.com

H

Varamaður

Arnar Geir Diego Ævarsson

addigeir@gmail.com

H

Varamaður

Kári Geir Jensson

karmalari@gmail.com

H

Varamaður

Erla Friðriksdóttir

 

Í

Varamaður

Ásgeir Héðinn Guðmundsson

 

Í

Varamaður

 

 

Eineltisráð

Eineltisráð veitir stjórnendum ráðgjöf þegar einelti eða grunur um einelti kemur upp á vinnustað. Eineltisráðinu er heimilt að sækja sér
utanaðkomandi ráðgjafar. Eineltisráð Stykkishólmsbæjar er skipað þremur aðalmönnum, launafulltrúa og tveimur skipuðum af
bæjarstjóra sem einnig skipar tvo til vara.

Hlutverk og erindisbréf

Eineltisráð Stykkishólmsbæjar er skipað þremur aðalmönnum, launafulltrúa og tveimur skipuðum af
bæjarstjóra sem einnig skipar tvo til vara. Hlutverk eineltisráðs er fyrst og fremst að veita stjórnendum
ráðgjöf þegar einelti eða grunur um einelti kemur upp á vinnustað. Eineltisráðinu er heimilt að sækja sér
utanaðkomandi ráðgjafar.

Mælst er til þess að eineltisráð taki aðeins til efnislegrar meðferðar eineltismál ef reynt hafi verið að leysa
þau á vinnustað viðkomandi eða ef meintur gerandi í eineltismáli er stjórnandi stofnunar.

Þolandi getur ávallt óskað þess að utanaðkomandi aðstoðar sé leitað eða að óháðum aðila sé falið að fjalla
efnislega um kvörtun hans.

Launafulltrúi skal tryggja að reglulega skuli stjórnendum standa til boða að sækja námskeið um einelti, t.d.
hjá Vinnumálastofnun.

Smellið hér til að skoða Eineltisstefnu Stykkishólmsbæjar.

Nefndarmenn

Nafn
Netfang Hlutverk
Ríkharður Hrafnkelsson rikki@stykkisholmur.is formaður
Arna Sædal Andrésdóttir arna@stykk.is aðalmaður
Magnús Ingi Bæringsson magnus@stykkisholmur.is aðalmaður
Elísabet Björgvinsdóttir elisabet.lara@stykk.is varamaður
Nanna Guðmundsdóttir nanna@stykkisholmur.is varamaður

 

 

Hafnarstjórn 

Hafnarstjórn starfar í umboði bæjarstjórnar að málefnum hafna Stykkishólmsbæjar samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta og því sem bæjarstjórn felur henni.
Í Hafnarstjórn eiga sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum, samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og samþykkt um stjórn Stykkishólmsbæjar. 

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í málefnum hafna Stykkishólmsbæjar.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í hafnamálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með hafnarstjóra og hafnarverði.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Stjórnin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúasveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í stjórninni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal stjórnin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Smellu hér til að skoða erindisbréf Hafnarstjórnar í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn

Netfang

Listi

Hlutverk

Sigurður Páll Jónsson

sigurdurpalljonsson@gmail.com

H

formaður

Eydís Jónsdóttir

ejkab@simnet.is

H

aðalmaður

Þröstur Ingi Auðunsson

wioletta@internet.is

H

aðalmaður

Kristján Lár Gunnarsson

kristjanthecaptain@gmail.com

Í

aðalmaður

Unnur María Rafnsdóttir

unnur64@gmail.com

Í

aðalmaður

Arnar Geir Diego Ævarsson 

addigeir@gmail.com

H

varamaður

Anna Margrét Pálsdóttir

annateiknari@gmail.com

H

varamaður

Guðmundur Kolbeinn Björnsson

 kollibjorns@gmail.com

H

varamaður

Erla Friðriksdóttir

erla@kingeider.is

Í

varamaður

Árni Ásgeirsson

arni@fsn.is

Í

varamaður

 

 

Landbúnaðarnefnd

Hlutverk og erindisbréf

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk

Guðrún Reynisdóttir

helgafellssveit341@gmail.com

H

Formaður

Benjamín Ölversson

 

H

Aðalmaður

Guðlaug Sigurðardóttir

 

Í

Aðalmaður

Harpa Eiríksdóttir

skarpalocalyarn@gmail.com

H

Varamaður

Eiríkur Helgason

 

H

Varamaður

Kristján Hildibrandsson

kristjanhil@gmail.com

Í

Varamaður

Safna- og menningarmálanefnd

Safna- og menningarmálanefnd fer með málefni safnanna sem eru á snærum Stykkishólmsbæjar:
Eldfjallasafns, Norska hússins og Vatnasafns. Í Safna- og menningarmálanefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í safna- og menningarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í safna- og menningarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumanni safna að málum er undir þá og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf safna- og menningarmálanefndar í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn

Netfang

Listi

Hlutverk

Viktoría Líf Ingibergsdóttir

viktorialif2@gmail.com

H

formaður

Arnór Óskarsson

arnor.oskars@stykk.is

H

aðalmaður

Jón Ragnar Daðason

trebatur@gmail.com

H

aðalmaður

Anna Melsteð

anna@anok.is

Í

aðalmaður

Halldóra Margrét Pálsdóttir

halldora03@gmail.com

Í

aðalmaður

Kristjón Daðason

kristjon@stykk.is

H

varamaður

Harpa Eiríksdóttir

skarpalocalyarn@gmail.com

H

varamaður

Dagný Hermannsdóttir

dagnyhermanns@simnet.is

H

varamaður

Kristján Hildibrandsson

kristjanhil@gmail.com

Í

varamaður

Gísli Sveinn Gretarsson

gislisg@gmail.com

Í

varamaður

 

Skipulagsnefnd

Skipulags- og byggingarnefnd starfar í umboði bæjarstjórnar að skipulagsmálum samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta og því sem bæjarstjórn felur henni.
Í skipulags- og byggingarnefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára.
Auk kjörinna fulltrúa eiga bæjarstjóri, skipulags- og byggingarfulltrúi og fulltrúi úr ungmennaráði rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í skipulagsmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í skipulagsmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og skipulagsfulltrúa.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf skipulagsnefndar í heild sinni.

Nefndarmenn

 

Nafn

Netfang

Listi

Hlutverk

Hilmar Hallvarðsson

hilmarha@simnet.is

H

formaður

Kári Geir Jensson

karmalari@gmail.com

H

aðalmaður

Gunnar Ásgeirsson

gunnar.asgeirs1@gmail.com

H

aðalmaður

Gretar D. Pálsson

grepal@simnet.is

Í

aðalmaður

Steindór Þorsteinsson

steindihjaltalin@gmail.com

Í

aðalmaður

Ásgeir Gunnar Jónsson

asgjons@rarik.is

H

varamaður

Arnar Geir Diego Ævarsson

addigeir@gmail.com

H

varamaður

Guðbjörg Egilsdóttir

 

H

varamaður

Ragnar Már Ragnarsson

planteiknistofa@gmail.com

Í

varamaður

Aron Bjarni Valgeirsson

aron90bjarni@gmail.com

Í

varamaður

 

 

Skóla- og fræðslunefnd

Skóla- og fræðslunefnd starfar í umboði bæjarstjórnar að skóla- og fræðslumálum og falla málefni grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla, Regnbogalands (heilsdagsskóla) og Amtsbókasafns innan verksviðs nefndarinnar.
Í Skóla- og fræðslunefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára. Auk þess hafa bæjarstjóri, skólastjórar, forstöðumaður Amtsbókasafns, umsjónarmaður Regnbogalands, fulltrúar kennara, fulltrúi Helgafellssveitar, fulltrúi foreldra nemenda og fulltrúi úr ungmennaráði rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í skóla- og fræðslumálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í skóla- og fræðslumálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með stofnunum sem heyra undir nefndina og fylgjast með því að þær vinni að settum markmiðum bæjarstjórnar, í samræmi við lög, reglugerðir og kjarasamninga og veiti góða þjónustu.
• að hafa eftirlit með því að fjárhagsáætlun sé haldið og, eftir atvikum, að gera tillögur eða umsagnir til bæjarstjórnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar komandi árs, um forgangsröðun fjárveitinga til skilgreindra viðfangsefna eða fyrirhugaðra fjárfestinga á því sviði sem undir nefndina heyra.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumönnum að málum er undir þá og nefndina heyra.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa bæjarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf fyrir Skóla- og fræðslunefnd í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk
Agnes Helga Sigurðardóttir agnessigurdar@gmail.com

H

Formaður

Sigurður Grétar Jónasson sgretar@stykkisholmur.is

H

Aðalmaður

Steinunn Helgadóttir

 

H

Aðalmaður

Aron Bjarni Valgeirsson

aron90bjarni@gmail.com Í

Aðalmaður

Kristín Rós Jóhannesdóttir

kristinros@gmail.com

Í

Aðalmaður

Anna Margrét Pálsdóttir

annateiknari@gmail.com

H

Varamaður

Viktoría Líf Ingibergsdóttir

viktorialif2@gmail.com

H

Varamaður

Gunnar Ásgeirsson

 

H

Varamaður

Lára Björg Bjögvinsdóttir

 

Í

Varamaður

Jón Einar Jónsson

joneinar@hi.is

Í

Varamaður

 

Stjórn Dvalarheimilisins

Stjórn Dvalarheimilisins starfar í umboði bæjarstjórnar að málefnum aldraðra samkvæmt lögum og reglugerðum er þar að lúta og því sem bæjarstjórn felur henni. Dvalarheimilið í Stykkishólmi starfar á verksviði stjórnarinnar. Í stjórn Dvalarheimilis aldraðra eiga sæti þrír fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára, en bæjarstjóri
og forstöðumaður Dvalarheimilis hafa einnig rétt á að sitja fundi stjórnarinnar, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í málefnum aldraðra.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið bæjarfélagsins í málefnum aldraðra.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og forstöðumanni Dvalarheimilis.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Stjórnin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í stjórninni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal stjórnin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila

Sé stjórninni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir stjórnar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf Stjórnar dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn

Netfang

Listi

Hlutverk

Hildur Lára Diego Ævarsdóttir

hildurlara1@gmail.com

H

formaður

Anna Margrét Pálsdóttir

annateiknari@gmail.com

H

aðalmaður

Agnar Jónasson

tjaldvagn@simnet.is

Í

aðalmaður

Guðmundur Kolbeinn Björnsson

kollibjorns@gmail.com

H

varamaður

Símon Már Sturluson

simon@blaskel.is

H

varamaður

Sigfús Snæfells Magnússon

sigfus71@gmail.com

Í

varamaður

 

 

Umhverfis- og náttúruverndarnefnd

Umhverfis- og náttúruverndarnefnd starfar í umboði bæjarstjórnar að umhverfis- og náttúruverndarmálum og eiga í henni sæti þrír fulltrúar kjörnir til fjögurra ára.
Auk kjörinna fulltrúa eiga bæjarstjóri og fulltrúi úr ungmennaráði rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í umhverfis- og náttúruverndarmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í umhverfis- og náttúruverndarmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra að málefnum sem heyra undir nefndina.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellið hér til að skoða erindisbréf umhverfis- og náttúruverndarnefndar í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk
Gísli Pálsson gislipalsson82@gmail.com

H

Formaður

Anna Margrét Pálsdóttir annateiknari@gmail.com

H

Aðalmaður

Nanna Guðmundsdóttir nanna@stykkisholmur.is

Í

Aðalmaður

Viktoría Líf Ingibergsdóttir

viktorialif2@gmail.com H

Varamaður

Ásmundur S. Guðmundsson hannash28@gmail.com

H

Varamaður

Lárus Ástmar Hannesson

larusha@simnet.is

Í

Varamaður

 

Ungmennaráð

Ungmennaráð starfar í umboði bæjarstjórnar að æskulýðsmálum. Bæjarstjórn skipar sjö fulltrúa á aldrinum 14 til 24 ára og þrjá til vara í ráðið, eitt ár í senn, að fengnum tillögum frá eftirtöldum aðilum: Tveir fulltrúar tilnefndir og einn til vara af nemendafélagi grunnskólans úr 10. bekk, tveir fulltrúar tilnefndir og einn til vara af nemendafélagi FSN, tveir fulltrúar tilnefndir og einn til vara af Umf. Snæfelli.
Æskulýðs- og íþróttanefnd tilnefnir einn fulltrúa ungmenna, sem helst skal vera starfandi á vinnumarkaði. Tómstunda- og æskulýðsfulltrúi starfar með ráðinu, er því til aðstoðar og situr fundi ungmennaráðs með málfrelsi og tillögurétt. Þá á bæjarstjóri rétt á að sitja fundi ráðsins, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í æskulýðsmálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í æskulýðsmálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa að málefnum sem heyra undir ráðið
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Ráðið skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að niðurstöður þess og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í ráðinu að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal ráðið stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé ráðinu ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir þess tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir ráðsins. Slíkar ákvarðanir þurfa því staðfestingu bæjarstjórnar.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf ungmennaráðs í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn Netfang
  Hlutverk
Heiðrún Edda Pálsdóttir heidrun03edda@gmail.com

 

Formaður

Bjarni þormar Pálsson  

 

Aðalmaður

Hera Guðrún Ragnarsdóttir

 

 

Aðalmaður

Petrea Mjöll Elvarsdóttir

   

Aðalmaður

Oddfreyr Atlason

 

 

Aðalmaður

Ágústa Arnþórsdóttir  

 

Aðalmaður

Hjalti Jóhann Helgason

 

 

Aðalmaður

Valdís María Eggertsdóttir

 

 

Varamaður

Jónas Már Kjartansson

 

 

Varamaður

Íris Ísafold Sigurbjartsdóttir

 

 

Varamaður

     

 

 

Velferðar- og jafnréttismálanefnd

Velferðar- og jafnréttismálanefnd starfar í umboði bæjarstjórnar að velferðar- og jafnréttismálum og eiga í henni sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára.
Bæjarstjóri og fulltrúi úr ungmennaráði eiga rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt. Fulltrúi úr ungmennaráði skal hafa náð sjálfræðisaldri.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í velferðar- og jafnréttismálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í velferðar- og jafnréttismálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra að málefnum sem heyra undir nefndina
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa bæjarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellið hér til að skoða erindisbréf velferðar- og jafnréttismálanefndar í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk
Klaudia Gunnarsdóttir klaudia@stykk.is

H

Formaður

Anna Lind Særúnardóttir als53@hi.is

H

Aðalmaður

Arnar Geir Diego Ævarsson

addigeir@gmail.com

H

Aðalmaður

Guðrún Magnea Magnúsdóttir

gudrun@nsv.is Í

Aðalmaður

Gunnar Björn Haraldsson  

Í

Aðalmaður

Steinunn Helgadóttir

steinunn@narfeyrarstofa.is

H

Varamaður

Halla Dís Hallfreðsdóttir

 

H

Varamaður

Sæþór Þorbergsson

muggur71@gmail.com

H

Varamaður

Dagný Rún Þorgrímsdóttir

 

Í

Varamaður

Hjalti Hrafn Hafþórsson

 

Í

Varamaður

 

Æskulýðs- og íþróttanefnd

Æskulýðs- og íþróttanefnd starfar í umboði bæjarstjórnar að æskulýðs- og íþróttamálum og starfa íþróttamiðstöð og félagsmiðstöð á verksviði nefndarinnar.
Í æskulýðs- og íþróttanefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem bæjarstjórn kýs til fjögurra ára, auk þess sem bæjarstjóri, tómstunda- og æskulýðsfulltrúi og fulltrúi úr ungmennaráði eiga rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í æskulýðs- og íþróttamálum.
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið í æskulýðs- og íþróttamálum bæjarfélagsins.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra, tómstunda- og æskulýðsfulltrúa og forstöðumanni íþróttamiðstöðvar.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir hana heyrir.

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal nefndin stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Sé nefndinni ekki falið að taka fullnaðarákvörðun um mál, skv. lögum eða erindisbréfi þessu, teljast ályktanir hennar tillögur til bæjarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. Slíkar ákvarðanir þurfa staðfestingu bæjarstjórnar.

Smellu hér til að skoða erindisbréf æskulýðs- og íþróttanefndar í heild sinni.

Nefndarmenn

Nafn

Netfang

Listi

Hlutverk

Birta Antonsdóttir

birta@fsn.is

H

formaður

Gunnhildur Gunnarsdóttir

gunnhildur.gunnars@stykk.is

H

aðalmaður

Gísli Pálsson

gislipalsson82@gmail.com

H

aðalmaður

Rebekka Sóley G. Hjaltalín

 

Í

aðalmaður

Rósa Indriðadóttir

rosa@stykk.is

Í

aðalmaður

Gunnlaugur Smárason

gs@stykkisholmur.is

H

varamaður

Guðni Sumarliðason

 

H

varamaður

Bergdís Eyland Gestsdóttir

 

H

varamaður

Gerður Silja Kristjánsdóttir

 

Í

varamaður

Gísli Sveinn Gretarsson

gislisg@gmail.com

L

varamaður

 

 

Öldungaráð

Öldungaráð Stykkishólms gætir hagsmuna eldri borgara í Stykkishólmi og er bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og þeim sem mál þeirra varða til ráðgjafar um þau málefni.
Ráðið skal vera ráðgefandi um framtíðarskipulag öldrunarþjónustu, uppbyggingu hjúkrunarheimila, þjónustu-og öryggisíbúða í Stykkishólmi.

Hlutverk og erindisbréf

• að vera bæjarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í málefnum aldraðra .
• að gera tillögur til bæjarstjórnar um markmið bæjarfélagsins í málefnum aldraðra.
• að hafa eftirlit með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokkum nái fram að ganga.
• að starfa með bæjarstjóra, forstöðumanni dvalarheimilis og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa.
• að gera tillögur um úrbætur á því sviði sem undir ráðið heyrir.

Ráðið skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna séu fyrst og fremst í þágu allra íbúa sveitarfélagsins og það leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í ráðinu að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur sínum eigin eða einstakra hópa. Jafnframt skal ráðið stuðla að tengslum og samstarfi við aðra hagsmunaaðila.

Smelltu hér til að skoða erindisbréf öldungaráðs

Nefndarmenn

Nafn Netfang
Listi Hlutverk
Hildur Lára Diego Ævarsdóttir hildurlara1@gmail.com

H

Formaður

Guðmundur Kolbeinn Björnsson kollibjorns@gmail.com

H

Aðalmaður

Helga Guðmundsdóttir  

Í

Aðalmaður

Anna Margrét Pálsdóttir

annateiknari@gmail.com H

Varamaður

Sæþór Þorbergsson muggur71@gmail.com

H

Varamaður

Jósep Ó. Blöndal

 

Í

Varamaður

Fulltrúar Aftanskins

Halldóra F. Sverrisdóttir dorafr54@hotmail.com
Gunna Marta Ársælsdóttir gunnamarta@simnet.is
Sjörn Hinriksdóttir sjofnogtani@gmail.com

 

Byggðasamlag Snæfellinga

Byggðasamlag Snæfellinga var stofnað í febrúar árið 2017 af sveitarfélögunum Helgafellssveit, Stykkishólmsbæ, Grundarfjarðarbæ, Snæfellsbæ og Eyja- og Miklaholtshreppi. Framkvæmdastjórn Byggðasamlagsins er skipuð framkvæmdastjórum og/eða oddvitum sveitarfélaganna.

Fundargerðir og samningar

 

 

Samstarfsnefndir

Stykkishólmsbær hefur samtarf að eftirtöldum nefndum og stjórnum:

Almannavarnarnefnd

Nafn Netfang Hlutverk
Jakob Björgvin Jakobsson jakob@stykkisholmur.is aðalmaður

 

Fulltrúar á Aðalfundi S.S.V.

Nafn Netfang Listi Hlutverk
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is H aðalmaður
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is H aðalmaður
Haukur Garðarsson haukur.okkar@gmail.com Í aðalmaður
Ragnar Ingi Sigurðsson ragnar@stykkisholmur.is H varamaður
Þórhildur Eyþórsdóttir thorhildur80@gmail.com H varamaður
Ragnar Már Ragnarsson planteiknistofa@gmail.com Í varamaður

 

Fulltrúar á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga

Nafn
Netfang Listi Hlutverk
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is H aðalmaður
Haukur Garðarsson haukur.okkar@gmail.com Í aðalmaður
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is H varamaður
Ragnar Már Ragnarsson planteiknistofa@gmail.com Í varamaður

 

Fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands

Nafn Netfang Hlutverk
Jakob Björgvin Jakobsson jakob@stykkisholmur.is aðalmaður
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is varamaður

 

Stjórn Byggðasamlags um rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga

Nafn Netfang Hlutverk
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is aðalmaður
Jakob Björgvin Jakobsson jakob@stykkisholmur.is varamaður

 

Stjórn Náttúrustofu Vesturlands

Nafn Netfang Listi Hlutverk
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is H formaður
Kári Geir Jensson karmalari@gmail.com H aðalmaður
Hjalti Viðarsson   Í aðalmaður
Ásgeir Gunnar Jónsson asgjons@rarik.is H varamaður
Anna Lind Særúnardóttir   H varamaður
Erla Friðriksdóttir erla@kingeider.is Í varamaður

 

Stjórn Jeratúns

Nafn Netfang Hlutverk
Jakob Björgvin Jakobsson jakob@stykkisholmur.is aðalmaður
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is varamaður

 

Fulltrúaráð Svæðisgarðs Snæfellsness

Nafn Netfang Hlutverk
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is aðalmaður
Haukur Garðarsson haukur.okkar@gmail.com aðalmaður
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is varamaður
Ragnar Már Ragnarsson planteiknistofa@gmail.com varmaður

Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

Nafn Netfang Hlutverk
Hilmar Hallvarðsdóttir hilmarha@simnet.is aðalmaður
Ragnar Már Ragnarsson planteiknistofa@gmail.com aðalmaður
Gunnar Ásgeirsson gunnar.asgeirs1@gmail.com varamaður
Haukur Garðarsson haukur.okkar@gmail.com varmaður

 

Aðrar nefndir

Eftirtaldar eru nefndir og stjórnir á vegum Stykkishólmsbæjar sem funda ekki að staðaldri eða eftir atvikum:

Kjörstjórn

Nafn Netfang Listi Hlutverk
Guðrún Hauksdóttir gurraiogri@gmail.com H formaður
Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson kiddimalla@simnet.is H aðalmaður
Steinunn María Þórsdóttir maja@stykk.is Í aðalmaður
Gísli Pálsson   H varamaður
Guðný Pálsdóttir   H varamaður
Davíð Sveinsson   Í varamaður

 

Stjórn lista- og menningarsjóðs

Nafn Netfang Hlutverk
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is formaður
Steinunn I. Magnúsdóttir sim@stykkisholmur.is aðalmaður
Haukur Garðarsson haukur.okkar@gmail.com aðalmaður

Stjórn Gagnaveitu Helgafellssveitar

Nafn Netfang Hlutverk
Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson jakob@stykkkisholmur.is aðalmaður
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@stykkisholmur.is varamaður

 

Félagsmálanefnd (Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga)

Nafn Netfang Hlutverk
Steinunn Alva Lárusdóttir   aðalmaður
Steinunn María Þórsdóttir   aðalmaður
Arnar Geir Diego Ævarsson addigeir@gmail.com varamaður
Róbert Arnar Stefánsson robert@nsv.is varamaður

 

 
Getum við bætt efni síðunnar?