Fara í efni

Bæjarráð

13. fundur 21. ágúst 2023 kl. 14:15 í bæjarráðssal
Nefndarmenn
  • Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir formaður
  • Hrafnhildur Hallvarðsdóttir (HH) aðalmaður
  • Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir aðalmaður
Starfsmenn
  • Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri
  • Þór Örn Jónsson bæjarritari
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson bæjarritari
Dagskrá

1.Landbúnaðarnefnd - 1

Málsnúmer 2305003FVakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 1. fundar landbúnaðarnefndar.
Fundargerð framlögð.

2.Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 29

Málsnúmer 2307001FVakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 29. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa.
Fundargerð framlögð.

3.Skipulagsnefnd - 13

Málsnúmer 2306004FVakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 13. fundar skipulagsnefndar.
Fundargerð framlögð.

4.Umsókn um lóð - Hjallatangi 48

Málsnúmer 2308013Vakta málsnúmer

Lagðar fram tvær umsóknir um lóðina Hjallatangi 48 ásamt ósk annars umsækjanda um afslátt af gatnagerðargjöldum og deiliskipulagsbreytingu.
Bæjarráð samþykkir að úthluta Sigurbjarti Loftssyni lóðina að Hjallatanga 48, sbr. grein 1.3 í reglum sveitarfélagsins um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Bæjarráð vísar tillögu að deiliskipulagsbreytingu til vinnslu í skipulagsnefnd. Bæjarráð telur sér ekki fært að veita afslátt af einstaka gatnagerðagjöldum.

5.Fundargerðir Breiðafjarðarnefndar

Málsnúmer 2005070Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð Breiðafjarðarnefndar nr. 215, frá 16. maí 2023.
Fundargerð framlögð.
Fylgiskjöl:

6.Fundargerðir - Samband íslenskra sveitarfélaga

Málsnúmer 2102003Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 931. fundar stjórnar sambandsins frá 22. júní 2023.
Fundargerð framlögð.

7.Samrekstur á embættum skipulags- og byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi

Málsnúmer 1907032Vakta málsnúmer

Lagður fram tölvupóstur frá bæjarstjóra Sveitarfélagsins Stykkishólms þar sem tilkynnt er um fyrirætlanir sveitarfélagsins um að draga sig úr samreksti á embættum skipulags- og byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi.
Bæjarráð samþykkir að sveitarfélagið dragi sig úr samstarfinu til þess að mæta betur vaxandi þörf fyrir þjónustu í sveitarfélaginu, sbr. fyrirliggjandi gögn.

8.Rokkhátíð í Stykkishólmi

Málsnúmer 2305023Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að viljayfirlýsingu milli Sveitarfélagsins Stykkishólms og Glapræðis ehf. vegna tónlistarhátíðarinnar Sátunnar 2024.
Bæjarráð samþykkir fyrirligjandi viljayfirlýsingu með áorðnum breytingum.

9.Móholt 14 - Lóðaleigusamningur

Málsnúmer 2111011Vakta málsnúmer

Lagðir eru fram til afgreiðslu lóðaleigusamningar fyrir Móholt 14 og 16.
Bæjarráð samþykkir lóðaleigusamninga fyrir Móholt 14 og 16 og felur bæjarstjóra að undirita þá f.h. sveitarfélagsins.

10.Erindisbréf - Landbúnaðarnefnd

Málsnúmer 2307006Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að erindisbréfi fyrir landbúnaðarnefnd.
Bæjarráð samþykkir erindisbréfið og leggur til við bæjarstjórn að staðfesta það.

11.Ósk um námsstyrk

Málsnúmer 2308008Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi frá starfsmanni leikskólans í Stykkishólmi sem óskar eftir styrk til frekari menntunar sbr. reglur um námsstyrki til starfsmanna.
Bæjarráð samþykkir styrk í samræmi við reglur sveitarfélagsina, að fenginni samþykkt leikskólastjóra.

12.Ágangur búfjár

Málsnúmer 2302001Vakta málsnúmer

Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga um stjórnsýsluframkvæmd sem tengist ágangi búfjár skv. IV. kafla laga um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986, ásamt leiðbeiningum þáverandi Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytis til sveitarstjórna um hvernig skyldi fara með beiðnir um smölun skv. IV. kafla laganna og álit Umboðsmanns Alþingis frá 11. október 2022 þar sem hann komst að þeirri niðurstöðu að taka þyrfti fyrrgreindar leiðbeiningarnar til endurskoðunar þar sem ekki væri unnt að gera þær kröfur til landeiganda að þeir friði landsvæði sitt skv. ákvæðum laga um búfjárhald ef þeir væru ósáttir við ágang búfjár á landareign sinni. Þá er jafnframt lagður fram úrskurður Dómsmálaráðuneytisins sem byggði á áliti umboðsmanns þar sem gerð var krafa til lögreglustjóra að sinna slíkum beiðnum um smölun eignarlanda kæmu þær fram.Á 919. fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti stjórnin að sambandið myndi eiga frumkvæði að því að koma á fundi milli fulltrúa innviðaráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, matvælaráðuneytis, bændasamtakanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að koma á samráðshópi um heildarendurskoðun á lögum um fjallskil, afréttarmálefni og tengdri löggjöf.Bæjarráð vísaði málinu, á 8. fundi sínum, til umfjöllunar í landbúnaðarnefnd.Á 9. fundi bæjarráðs var málið tekið upp að nýju og tók þá bæjarráð undir ályktun Sambands íslenskra sveitarfélaga og stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, en lagði þunga áherslu á mikilvægi þess að flýta vinnu við endurskoðun á lögum um fjallskil, afréttarmálefni og tengdri löggjöf þar sem núverandi staða sé óboðleg og nauðsynlegt er að eyða óvissu um þessi málefni sem fyrst.Þá er lögð fram bókun 173. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þar sem stjórn skorar á matvælaráðuneytið að hefja nú þegar endurskoðun á lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. til að eyða þeirri óvissu sem er varðandi framkvæmd smölunar ágangsfjár.Að lokum er lagt fram bréf Bændasamtaka Íslands, dags. 6. júlí 2023, um lausagöngu/ágang búfjár.Landbúnaðarnefnd tók málið fyrir á 1. fundi sínum þann 12. júlí síðastliðinn og er stefnumörkun nefndarinnar lögð fram til samþykktar í bæjarráði.
Bæjarráð samþykkir stefnumörkun landbúnaðarnefndar. Bæjarráð ferlur bæjarstjóra að senda stefnumörkunina til annarra sveitarfélaga sem aðild eiga að gildandi fjallskilasamþykkt.

13.Áskorun vegna sauðfjárveikivarna

Málsnúmer 2305015Vakta málsnúmer

Lagður fram tölvupóstur frá Sigurbjörgu Ottesen vegna sauðfjárveikivarna.Landbúnaðarnefnd tók, á 1. fundi sínum, undir með sveitarstjórn Eyja- og Miklaholtshrepps og lagði þunga áherslu á mikilvægi þess að sauðfjárveikivarnagirðing sem að afmarkar Snæfellsneshólf verði endurnýjuð og endurbætt, enda brýnt a halda hólfinu hreinu og er girðingin lykilþáttur í því.
Bæjarráð tekur undir ályktun landbúnarnefndar vegna sauðfjárveikivarna.

14.Beiðni um smölun - Ágangur sauðfjár

Málsnúmer 2206044Vakta málsnúmer

Lögð fram beini um smölun í landi Hrísakots og Hrísafells.Landbúnaðarnefnd samþykkti, á 1. fundi sínum, að fresta afgreiðslu erindisins með vísan til meðfylgjandi bókunar nefndarinnar, dags. 12. júlí 2023, þar sem mörkuð er bráðabirgðastefna sveitarfélagsins um afgreiðslu erinda varðandi ágang búfjár. Landbúnaðarnefnd vill hvetja til samtals, samhygðar, umburðarlyndis og skilnings í sveitarfélaginu á ólíkum aðstæðum og skyldum allra þeirra sem málið varðar.
Bæjarráð staðfestir samþykkt landbúnaðarnefndar.

15.Beiðni um smölun - Kljá

Málsnúmer 2307001Vakta málsnúmer

Lagðar fram ýtrekaðar óskir um smölun í landi Kljár.Landbúnaðarnefnd samþykkti, á 1. fundi sínum, að fresta afgreiðslu erindisins með vísan til meðfylgjandi bókunar nefndarinnar, dags. 12. júlí 2023, þar sem mörkuð er bráðabirgðastefna sveitarfélagsins um afgreiðslu erinda varðandi ágang búfjár. Landbúnaðarnefnd vill hvetja til samtals, samhygðar, umburðarlyndis og skilnings í sveitarfélaginu á ólíkum aðstæðum og skyldum allra þeirra sem málið varðar.
Bæjarráð staðfestir samþykkt landbúnaðarnefndar
Kristín Þorleifsdóttir skipulagsfulltrúi og Hilmar Hallvarðsson formaður skipulagsnefndar komu inn á fundinn.

16.Birkilundur - Nýtt deiliskipulag

Málsnúmer 2209002Vakta málsnúmer

Lagt fram til afgreiðslu beiðni félags sumarhúsaeigenda í Birkilundi um að hefja vinnu við gerð nýs deiliskipulags í samræmi við 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.Á 13. fundi sínum samþykkti skipulagsnefnd fyrir sitt leyti að félag lóðarhafa í íbúðar- og frístundabyggðinni Birkilundi í Sauraskógi ljúki vinnu við gerð nýs deiliskipulags á grunni deiliskipulagstillögu frá 2006. Nefndin fór fram á málsmeðferð í samræmi við 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.Nefndin benti jafnframt á að þegar unnar eru deiliskipulagáætlanir fyrir frístundabyggð á landi í einkaeign, hvílir kostnaður við skipulagsgerðina almennt á landeigendum eða lóðarhöfum þegar það á við. Hinsvegar, þar sem nú er ljóst að sveitarfélagið lauk ekki deiliskipulagsferlinu á lögformlegan hátt á sínum tíma, telur nefndin rétt að vísa mögulegri kostnaðarþátttöku bæjarsjóðs til afgreiðslu í bæjarráði. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að óska eftir kostnaðaráætlun vegna deiliskipulagsvinnunnar sem lögð er fyrir bæjarráð.Verði breytingar gerðar á deiliskipulagstillögunni umfram það sem fram kemur í tillögunni frá 2006 og raunteikningu bygginga sem fyrir eru, leggst sá umframkostnaður á félag lóðarhafa að undanskildum mögulegum afleiðingum vegna lagabreytinga og/eða breytinga í skilmálum í gildandi Aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-2024, sem gerðar hafa verið eftir að deiliskipulagstillagan frá 2006 var unnin.

Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og þar með kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins vegna deiliskipulags með það að markmiði að gera lóðarhafa jafnsetta og hefði deiliskipulagið verið afgreitt og tekið gildi á sínum, sbr. afgreiðsla skipulagsnefndar. Bæjarráð felur skipulagsfulltrúa að útfæra og vinna málið áfram á þessum grunni.
Kristín og Hilmar véku af fundi.

17.Birkilundur 47 - fyrirspurn um dsk

Málsnúmer 2308007Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi Stefáns S. Skúlasonar og Herdísar Þórisdóttur, eigenda Birkilunds 47 íbúðarhúsalóðar í Sauraskógi sem óska eftir að sveitarfélagið greiði hlut þeirra í kostnaði við gerð deiliskipulags sem nýstofnað félag lóðarhafa í Birkilundi vinnur nú að og tekur til bæði frístundahúsalóða og íbúðarlóða.Skipulagsnefnd vísaði, á 13. fundi sínum, til afgreiðslu skipulagnefndar vegna máls nr. 2209002 "Birkilundur - Nýtt deiliskipulag".
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar með vísan við afgreiðluslið 16 (Birkilundur - Nýtt deiliskipulag - málsnr. 2209002).
Steinunn vék af fundi.

18.Aðalgata 16 - Stækkun byggingarreits

Málsnúmer 2307005Vakta málsnúmer

Þ.B. Borg sækir um að vinna breytingu á deiliskipulagi miðbæjar frá 2003 m.s.br. frá 2017 vegna fyrirhugaðrar nýbyggingar við Aðalgötu 16.Skipulagsnefnd tók, á 13. fundi sínum, fyrir sitt leyti jákvætt í að gerðar verði breytingar á gildandi deiliskipulagi frá 2017 sem feli í sér lítilsháttar stækkun á byggingarreit og niðurfellingu á byggingarreit fyrir bílskúr. Nefndin lagði til að samtímis verði einnig skoðað hvort mögulegt sé að færa lóðina nær Aðalgötu 14 og færa stíginn aftur meðfram brekkunni eins hann var upphaflega sýndur á deiliskipulagi frá 2003.Nefndin minnti jafnframt á að breytingin verði í samræmi við almenna skipulagsskilmála aðalskipulags og deiliskipulags þ.e. að nýbyggingar skuli halda við og styrkja fallega ásýnd gamla bæjarkjarnans (Plássins) með formum, hlutföllum, hrynjandi og efnisvali; að gætt verði að samræmi milli bygginga, götu, götumynda og útisvæða; og að hugað verði að mikilvægi sjónarhorna og sjónlína að og frá Plássinu.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar.
Steinunn kom aftur inn á fundinn.
Kristín Þorleifsdóttir skipulagsfulltrúi og Hilmar Hallvarðsson formaður skipulagsnefndar komu inn á fundinn.

19.Fyrirspurn til skipulags-og byggingarfulltrúa

Málsnúmer 2306044Vakta málsnúmer

Jón Ragnar Daðason sækir um að byggja 18,2 m2 sólskála við Sæmundarreit 8 (áður Sæmundarreitur 5) í Stykkishólmi.Þar sem sólskáli telst viðbygging, sem skv. gildandi deiliskipulagi frá 2016 m.s.br., skal vera innan byggingarreits, taldi skipulagsnefnd á 13. fundi sínum, að gera þurfi óverulega breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Grenndarkynna skal breytingartillöguna fyrir lóðarhöfum Sæmundarreits 4, 6 og 8a í samræmi við 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna þegar fullnægjandi gögn liggja fyrir í samræmi við afgreiðslu skipulagsnefndar.
Kristín og Hilmar véku af fundinum.
Kristín Þorleifsdóttir skipulagsfulltrúi og Hilmar Hallvarðsson formaður skipulagsnefndar komu inn á fundinn.

20.Þingskálanes - fyrirspurn um aðkomuleið eftir Langási

Málsnúmer 2308002Vakta málsnúmer

Landeigendur Þingskálaness (L-218239) óska eftir afstöðu sveitarstjórnar varðandi breytingu á skilgreiningu á aðkomuvegi eftir Langási um Sauraskóg að Þingskálanesi úr almennum vegi í héraðsveg. Eigendur Þingskálaness benda á að breyting á skilgreiningu muni ekki eingöngu þjóna þeirra eigin hagsmunum heldur einnig öðrum jörðum/skikum sem og útivistafólki.Á 13. fundi sínum taldi skipulagsnefnd ekki mögulegt, að svo stöddu, að breyta einkavegi, sem liggur eftir Langási í Sauraskógi að Þingskálanesi, í héraðsveg. Hafi landeigendur, í samstarfi við aðra landeigendur þ.m.t. Skógræktina, í hyggju að byggja veginn upp á sinn kostnað og fá honum breytt í héraðsveg, er mögulegt að sækja um kostnaðarþátttöku til Vegagerðarinnar. Áður en mögulegt er að breyta skilgreiningu vegarins og hefja framkvæmdir, þarf að liggja fyrir samþykkt deiliskipulag sem sýnir vegstæðið og gerir ráð fyrir lögbýli á Þingskálanesi sbr. 8. gr. vegalaga nr. 80/2007 m.s.br. Liggi fyrir samþykkt deiliskipulag, sér sveitarfélagið því ekkert til fyrirstöðu að eigendur Þingskálaness flytji þangað lögheimili sitt.Skipulagsnefnd lagði áherslu á mikilvægi þess að framtíðaruppbygging í landi Saura, þ.m.t. deiliskipulag fyrir Birkilund (í vinnslu), Vigraholt (í vinnslu), Þingskálaness og Hamra, verði unnin með heildarhagsmuni alls svæðisins í huga þ.m.t. náttúru- og minjavernd, útivistarsvæði og skógrækt, frístundalóðir og frístundabyggðir og jafnvel íbúðarbyggð.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar.
´Kristín og Hilmar véku af fundi.

21.Birkilundur 49 - fyrirspurn um deiliskipulag

Málsnúmer 2308014Vakta málsnúmer

Gunnar Þór Kjartansson og Kristín Pálsdóttir, eigendur Birkilunds 49, íbúðarhúsalóðar í Sauraskógi, óska eftir að sveitarfélagið greiði hlut þeirra í kostnaði við gerð deiliskipulags sem nýstofnað félag lóðarhafa í Birkilundi vinnur nú að og tekur til bæði frístundahúsalóða og íbúðarlóða.Skipulagsnefnd vísaði, á 13. fundi sínum, til afgreiðslu skipulagnefndar vegna máls nr. 2209002 "Birkilundur - Nýtt deiliskipulag".
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar í samræmi við afgreiðslu lið 16 á þessum fundi (Birkilundur - Nýtt deiliskipulag - málsnr. 2209002).

22.Umsókn um stöðuleyfi

Málsnúmer 2308009Vakta málsnúmer

Þórarinn Sighvatsson sækir um stöðuleyfi fyrir fjórtán 25,5 m2 smáhýsum á Skildi, í nálægð við núverandi byggingar, til 12 mánaða eða frá 1. október 2023 til 1. október 2024.Skipulagsnefnd samþykkti á 13. fundi sínum að veita stöðuleyfi fyrir 13 smáhýsi á landi Skjaldar. Nefndin lagði áherslu á að snyrtilega verði gengið frá þeim og þess tryggilega gætt að hætta stafi ekki af þeim. Áður en húsin verða flutt og þeim komið fyrir skal landeigandi hafa samráð við byggingarfulltrúa.
Bæjarráð vísar erindinu til umsagnar dreifbýlisráði og óskar eftir fundi með umsækjanda.
Kristín Þorleifsdóttir skipulagsfulltrúi og Hilmar Hallvarðsson formaður skipulagsnefndar komu inn á fundinn.

23.Fyrirspurn - Skjöldur deiliskipulag

Málsnúmer 2308010Vakta málsnúmer

Þórarinn Sighvatsson sækir um, f.h. Trébala ehf., heimild til þess að vinna nýtt deiliskipulag á Skildi (L-136960) þar sem gert verður ráð fyrir ferðatengdri þjónustu þ.m.t. gistingu.Samhliða deiliskipulagsvinnunni verði gerð breyting á Aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-2024 kalli deiliskipulagið á slíka breytingu.Landeigandi Skjaldar stefnir á uppbyggingu ferðaþjónustu á hluta af landi sínu u.þ.b. 3 ha svæði norðan við veginn upp að Skildi. Í fyrsta áfanga uppbyggingarinnar er gert ráð fyrir 14 smáhýsum ásamt þjónustuhúsi fyrir þvottahús o.fl. Landeigandi hefur einnig áhuga að kanna vilja sveitarfélagsins fyrir ferðaþjónustutengda íbúðarbyggð á svæðinu (starfsmannaíbúðir).Samkvæmt Aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-2024 er áætluð uppbygging ferðaþjónustu í kringum félagsheimilið Skjöld. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarland. Í dag er þar tjaldstæði og aðstaða í félagsheimilinu hentar vel í ferðaþjónustu.Á 13. fundi sínum tók skipulagsnefnd fyrir sitt leyti jákvætt í að unnið verði deiliskipulag vegna ferðaþjónustu í landi Skjaldar. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið nái yfir stærra svæði þ.m.t. félagsheimilið, tjaldstæðið, réttina, skógræktarsvæðið og Tungu (L-2300050).
Bæjarráð felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram í samvinnu við lóðarhafa, en vísar umfjöllun um deiliskipulag í landi Skjaldar til umfjöllunar til dreifbýlisráðs.
Kristín og Hilmar vék af fundi.

24.Skipulagsbreytingar

Málsnúmer 2308015Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga KPMG að skipulagsbreytingum með það að markmiði að skýra stjórnskipulag, ábyrgð og verklag hjá Sveitarfélaginu Stykkishólmi. Í því felst að teikna upp núverandi stöðu og útfæra fyrirliggjandi hugmyndir að breytingum með það fyrir augum að nýta sem best núverandi mannauð.
Bæjarráð samþykkir drög að vinnu við breytinagr á skipulagsbreytingum.

25.Nám við Tónlistarskólann á Akureyri

Málsnúmer 2306035Vakta málsnúmer

Lögð fram umsókn aðila með lögheimili í Stykkishólmi um hljóðfæranám við Tónlistarskólann á Akureyri. Skólinn leitast eftir því að lögheimilissveitarfélag nemanda greiði námið að fullu og sæki svo endurgreiðslur úr jöfnunarsjóði.Bæjarráð vísaði málinu til næsta fundar á 12. fundi sínum.
Bæjarráð samþykkir umsókn aðila með lögheimili í Stykkishólmi um hljóðfæranám við Tónlistarskólann á Akureyri

26.Uppbygging Víkurhverfis

Málsnúmer 2301011Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að verksamningi vegna uppbyggingar Víkurhverfis.
Bæjarráð samþykkir með tveimur atkvæðum gegn einu drög að verksamningi og felur bæjararstjóra að ganga frá endanlegum samningi og undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins.

27.Samantekt um samrekstur og stjórnun Tónlistaskóla Stykkishólms

Málsnúmer 2306040Vakta málsnúmer

Lögð fram á ný skýrsla sem unnin var af Bjarna Ómari Haraldssyni um samrekstur og stjórnun Tónlistaskóla Stykkishólms, ásamt fjárkröfu tengdu málinu.Á 12. fundi sínum vísaði bæjarráð samantekt um samrekstur og stjórnar Tónlistarskóla Stykkishólms til umfjöllunar í skóla- og fræðslunefnd.Bæjarráð vísaði fjárhagshluta til frekari vinnslu á næsta bæjarráðsfundi.
Bæjarráð samþykkir framkomna tillögu að bréfi vegna fjárkröfu.
Kristín Þorleifsdóttir skipulagsfulltrúi og Hilmar Hallvarðsson formaður skipulagsnefndar komu inn á fundinn.

28.Erindi - Breytingu á lóðinni við Áskinn 6

Málsnúmer 2301029Vakta málsnúmer

Tekið er fyrir að nýju erindi frá Erlu Friðriksdóttur varðandi breytingar á lóðinni Áskinn 6. Við grenndarkynningu barst umsögn frá lóðarhöfum Ásklifs 7. Skipulagsnefnd hafnaði, á 11. fundi sínum, umsókn Erlu Friðriksdóttur um breytingu á lóðinni við Áskinn 6 úr þremur íbúðareiningum í fjórar með vísun í framkomnar athugasemdir er varða ósamræmi við byggðarmynstur sbr. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga. Samkvæmt samþykktu lóðarblaði er heimilað að byggja einbýli, parhús eða þriggja eininga raðhús á einni hæð á lóðinni. Þar segir jafnframt að grenndarkynna þurfi hönnun húss á þessari lóð. Hafi lóðarhafi í hyggju að sækja um byggingarleyfi fyrir þriggja eininga raðhúsi þarf að grenndarkynna breytta uppdrætti. Nefndin mælist jafnframt til þess að hönnun húss taki mið af uppbroti í ásýnd sem m.a. er hægt að gera með uppbroti í klæðningu, skyggni eða bíslagi, millivegg utanhúss eða öðru sambærilegu. Bæjarráð vísaði, á 12. fundi sínum, afgreiðslu í bæjarstjórn.Bæjarstjórn samþykkti að veita bæjarráði umboð til fullnaðarafgreiðslu málsins.Skipulagsfulltrúi og formaður skipulagsnefndar koma til fundar við bæjarráð og gera grein fyrir málinu.
Bæjarráð samþykkir að fela skipululagsfulltrúa að ræða við lóðarhafa og nærliggjandi lóðarhafa um möguleika svæðisins og vísar málinu til næsta fundar.
Kristín og Hilmar véku af fundi.
Ragnheiður Harpa vék af fundi

29.Umsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags

Málsnúmer 2308016Vakta málsnúmer

Lögð fram umsókn um námsvist utan lögheimilssveitarfélags.
Bæjarráð samþykkir umsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags.
Ragnheiður kom aftur inn á fund.

30.Erindi frá Skipavík

Málsnúmer 2308020Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi frá Skipavík ehf sem eftir að fá svæði í Víkurhverfi til deiliskipulagsbreytingar og uppbyggingar.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að skoða samstarf við byggingaraðila á afmörkuðum svæðum í Víkurhverfi með það að markmiði að hraða uppbyggingu og vísar málinu til frekari vinnslu í bæjarráði.

31.Bráðbirgðauppgjör janúar-júní 2023

Málsnúmer 2308019Vakta málsnúmer

Lagt fram bráðabirgðauppgjör fyrir janúar - júní 2023.
Framlagt til kynningar.

32.Viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2023-2026

Málsnúmer 2308018Vakta málsnúmer

Lagður fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2023-2026.
Bæjarráð samþykkir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2023-2026 og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja hann.

33.Fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs

Málsnúmer 1912004Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að fundaáætlun bæjarráðs og bæjarstjórnar Stykkishólms haustið 2023.
Fundaáætlun hautsins framlögð og samþykkt.

Fundi slitið.

Getum við bætt efni síðunnar?