Fara í efni

Bæjarráð

634. fundur 02. desember 2021 kl. 15:15 í bæjarráðssal
Nefndarmenn
  • Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri
  • Hrafnhildur Hallvarðsdóttir (HH) aðalmaður
  • Lárus Ástmar Hannesson áheyrnarfulltrúi
  • Haukur Garðarsson (HG) aðalmaður
  • Ásmundur Sigurjón Guðmundsson varamaður
Starfsmenn
  • Þór Örn Jónsson bæjarritari
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson bæjarritari
Dagskrá

1.Atvinnu- og nýsköpunarnefnd - 9

Málsnúmer 2111007FVakta málsnúmer

Lögð fram 9. fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar.
Fundargerð lögð fram til kynningar.

2.Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi

Málsnúmer 2003023Vakta málsnúmer

Lagðar eru fram fundargerðir 161., 162., 163., 164. og 165. funda stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi.
Lagt fram til kynningar.

3.Reglubundið eftirlit á urðunarstað Stykkishólmsbæjar

Málsnúmer 2111023Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags 17.11.20 varðandi reglubundið eftirlit á urðunarstað Stykkishólmsbæjar.
Lagt fram til kynningar.

4.Ægisgata 1 - Stefna

Málsnúmer 2006015Vakta málsnúmer

Lögð fram stefna Rakelar Olens og Agustson ehf. sem höfða mál fyrir Héraðsdómi Vesturlands vegna málefna Ægisgötu 1 þar sem aðallega eru gerðar dómkröfur á hendur stefnda, Guðbrandi Björgvinssyni, en til vara á hendur stefndu, Guðbrandi Björgvinssyni og Stykkishólmsbæ. Málið verður þingfest á næsta reglulega dómþingi Héraðsdóms Vesturlands sem verður haldið þriðjudaginn 7. desember 2021, en þar munu stefndu verða veitt frestir til að taka afstöðu til krafna stefnenda og halda uppi vörnum í málinu með því að leggja fram skriflega greinargerð um þær við lok frests sem veittur verður.
Lagt fram til kynningar.

5.Fundargerðir Starfshóps um stefnumörkun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60

6.Stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi

Málsnúmer 2110019Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga bæjarstjóra um skipun þriggja manna starfshóps um stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi sem mun vinna með nýrri deild skipulags- og umhverfismála að tillögum um gróðursetningar og nýtingar á grænum svæðum í bæjarlandinu og að bæjarstjóra verði falið að útfæra nánar erindisbréf starfshópsins í samræmi við fyrirliggjandi greinargerð.

Bæjarráð samþykkti, á 632. fundi sínum, tillögu bæjarstjóra og fól bæjarstjóra að útfæra nánar erindisbréf starfshópsins í samræmi við fyrirliggjandi greinargerð með tillögunni.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja erindisbréf starfshópsins, með áorðnum breytingum, og skipa eftirtalda í starfshópinn:

Björn Ásgeir Sumarliðason, formaður
Ásmundur Sigurjón Guðmundsson
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson
Ásdís Árnadóttir
Árni Ásgeirsson

7.Kjarasamningar opinberra starfsmanna - Undanþágulisti

Málsnúmer 2111008Vakta málsnúmer

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og 2. gr. í nýsamþykktum lögum nr. 129/2020 um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, skulu sveitarfélög, fyrir 1. febrúar ár hvert, að undangengnu samráði við viðkomandi stéttarfélög, birta skrár yfir þá starfsmenn sem ekki hafa verkfallsheimild.

Lögð fram skrá yfir þá sem falla undir undanþágulista 6.-8. tl. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja verkfallslista fyrir starfsmenn Stykkishólmsbæjar og b-hluta fyrirtæki bæjarins.

8.Starfsemi Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Málsnúmer 2011022Vakta málsnúmer

Á 187. fundi skóla- og fræðslunefndar gerði Sveinn Þór Elínbergsson, forstöðumaður félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, grein fyrir þeirri sérfræðiþjónustu, t.a.m. talmeina- og sálfræðiþjónustu, sem FSSF býður Leikskólanum í Stykkishólmi og Grunnskólanum í Stykkishólmi og það verklag sem snýr að úthlutun tíma þjónustunnar. Þá voru lögð fram fram tölvupóstsamskipti milli stjórnenda leikskólans og forstöðumanns FSSF um málið. Á fundi skóla- og fræðslunefndar svaraði Sveinn Þór Elínbergsson spurningum um skiptingu heimsókna talmeinafræðings og sálfræðings milli sveitarfélaga, en í bókun fundarins koma fram að miðað við nemendafjölda eru heimsóknir þeirra í Stykkishólm tiltölulega fáar.

Bæjarráð vísaði, á 633. fundi sínum, málinu til næsta fundar.
Bæjarráð Stykkishólmsbæjar leggur þunga áherslu á að Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga veiti jafna þjónustu með tilliti til nemendafjölda hverju sinni milli skólastofnanna sveitarfélaganna og fagnar því að Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga hafi brugðist við fyrirliggjandi ábendingum stjórnenda Leikskólans í Stykkishólmi með því að fjölga heimsóknardögum í Leikskólann í Stykkishólmi.
Bæring Bjarnar Jónsson kom inn á fundinn og gerði grein fyrir skipulaginu og svaraði spurningum.

9.Deiliskipulag austan Aðalgötu

Málsnúmer 1911035Vakta málsnúmer

Lögð er fram til afgreiðslu tillaga að deiliskipulagi miðbæjar austan Aðalgötu.

Reiturinn afmarkast af Aðalgötu og Víkurgötu til vesturs, Austurgötu til norðurs og lóðarmörk húsa við Skúlagötu til austurs. Svæðið er um 1,7 ha að stærð og að mestu fullbyggt. Markmið tillögunnar að skilgreina nýjar lóðir og byggingarreiti sem styrkja gömlu byggðina sem fyrir og einstaka bæjarmynd.

Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 19. maí sl. með athugasemdafrest til og með 30. júní, samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust frá eftirtöldum aðilum: Heimi Laxdal Jóhannssyni; Mílu ehf./Svanur Baldursson og Marz Sjávarafurðum/Erlu Björg Guðrúnardóttur; Hjalta Steinþórssyni; Sigurbjarti Loftssyni; og Ýsuheiði ehf./Gesti Hólm.

Á fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. júlí s.l. var farið yfir athugasemdirnar og tekin afstaða til þeirra. Málinu var síðan vísað til frekari úrvinnslu. Á fundinum var einnig lögð fram tillaga að breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir miðbæinn þar sem að gamla kirkjan er felld út og hún færð innan marka þessarar skipulagstillögu (sbr. uppdrætti, skilmála og greinagerð frá Bæring Bjarnari Jónssyni, arkitekt).

Á 254. fundi 13. september sl. lagði skipulags- og byggingarnefnd til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt með breytingum vegna athugasemda sem bárust á innan athugasemdafrests:

- Byggingarreitur á lóð merkt Víkurgata 1a er færður til á lóð.
- Byggingarreitur fyrir bílskúr á lóð Víkurgötu 5 er færður aftar á lóð.
- Kvaðir verða á lóðum vegna lagnaleiða.
- Gönguleið upp á Sýslumannshól færist yfir á lóð Aðalgötu 7a, í stað áður á lóð Austurgötu 4a.
- Lóðin Víkurgata 7 breytist og stækkar og snúningsstæði við götu fellur út.
- Bætt verði við bílastæði við Aðalgötu 7.

Á 631. fundi bæjarráðs fól ráðið skipulagsfulltrúa að kanna frekar möguleika á minniháttar breytingum vegna athugasemda sem borist höfðu á auglýsingartímanum og vísaði nefndin erindinu til næsta bæjarráðfundar.

Lögð er fram uppfærð tillaga að deiliskipulagi miðbæjar austan Aðalgötu þar sem gerðar eru eftirfarandi minniháttar breytingar:

- Byggingarreit við Aðalgötu 5a er snúið og hluti hans sem áður var á lóð Aðalgötu 5 er aflagður.
- Bílskúrsreitur við Víkurgötu 3 er færðar ofar í lóð.
- Innkeyrsla að Víkurgötu 5 og Víkurgötu 1a er þrengd og einu bílastæði bætt við á bæjarlandi.
- Bílskúrsreitur við Víkurgötu 3 er færður örlítið aftar í lóð.
- Lóðarmörk milli Víkurgötu 3 og 5 eru færð örlítið til.
- Lóðarmörk milli Austurgötu 6 og Skúlagötu 2 eru færð örlítið til.

Skipulags- og byggingarnefnd telur að tillagan sé óbreytt í grundvallaratriðum og þarfnist ekki auglýsingar á nýjan leik, sbr. 4. mgr. 41. gr. skipulagslaga. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag miðbæjar austan við Aðalgötu verði samþykkt með þeim minniháttar breytingum sem gerðar hafa verið til þess að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma og felur skipulagsfulltrúa að senda viðeigandi gögn til yfirferðar Skipulagsstofnunar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og birta í framhaldinu auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda. Jafnframt leggur skipulags- og byggingarnefnd til við bæjarstjórn að svör við efni athugasemda og umsagna verði staðfest.

Á 633. fundi sínum vísaði bæjarráð málinu til næsta fundar.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja að deiliskipulag miðbæjar austan við Aðalgötu verði samþykkt með þeim minniháttar breytingum sem gerðar hafa verið til þess að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma og felur skipulagsfulltrúa að senda viðeigandi gögn til yfirferðar Skipulagsstofnunar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og birta í framhaldinu auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda. Jafnframt leggur skipulags- og byggingarnefnd til við bæjarstjórn að svör við efni athugasemda og umsagna verði staðfest.
Bæring Bjarnar vék af fundi.

10.Kerfisáætlun Landnets 2021-2030

Málsnúmer 2107004Vakta málsnúmer

Lögð fram umsögn Stykkishólmsbæjar, dags. 28. júlí 2021, sem send var í opið umsagnarferli Landsnets vegna kerfisáætlunar 2021-2030, ásamt viðbrögðum Landsnets við umsögn Stykkishólmsbæjar.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók, á 9. fundi sínum, undir með áliti bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar að ný 132 kv lína frá Vatnshömrum að Vogaskeiði og ný 132 kv lína frá Vogaskeiði að Glerárskógum í Dalabyggð sé forsenda fyrir framtíðarorkuskiptum í samgöngum á landi og haftengdri starfsemi á Snæfellsnesi. Þegar endurnýjun á Vegamótalínu 1 er einnig lokið verður hægt að tryggja afhendingaöryggi og aflgetu og þar með að mæta framtíðareftirspurn atvinnulífs og samfélags á Snæfellsnesi og Dalabyggð. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd taldi þessar framkvæmdir forsendu fyrir öflugu atvinnulífi á svæðinu og blómlegri byggð.

Á 633. fundi sínum vísaði bæjarráð málinu til næsta fundar.
Bæjarráð tekur undir með atvinnu- og nýsköpunarnefnd vísar afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn.

11.Styrkumsóknir

Málsnúmer 2111009Vakta málsnúmer

Auglýst var eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar um styrkveitingar frá 27. september til 4. október sl. Alls bárust 11 umsóknir sem lagðar eru fram.

Á 633. fundi sínum vísaði bæjarráð málinu til frekari vinnslu á næsta fundi.
Bæjarráð þakkar umsækjendum fyrir metnarfull, áhugaverð og spennandi verkefni.

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að styrkja eftirtalin verkefni:

Mattías
150.000
Eyrbyggjasögufélagið
100.000
Skotthúfan
100,000
Tónleikar - Vatnasafn
100,000
Guðlaug Jónína Ágústsdóttir
150,000
Þórunn Sigþórsdóttir
150,000

Umsækjendum sem ekki fengu úthlutun að þessu sinni er bent á að auglýst verði eftir styrkumsóknum að nýju í febrúar/mars 2022 í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar um styrkveitingar.

12.Rannsóknar-, vinnslu- og afurðamiðstöð þangs í Stykkishólmi

Málsnúmer 1810056Vakta málsnúmer

Á 9. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefnd gerði bæjarstjóri grein fyrir stöðu mála í framhaldi af viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Veitna og Acadian Seaplants, sem undirrituð var 16. júní 2021, um samstarf um sjálfbæra atvinnu- og innviðauppbyggingu í Stykkishólmi í tengslum við fyrirhugaða auðlindanýtingu þangs í Breiðafirði.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti, á 9. fundi sínum, bæjarstjóra og bæjarstjórn að fylgja vel á eftir viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Veitna og Acadian Seaplants frá 16. júní sl., um samstarf um sjálfbæra atvinnu- og innviðauppbyggingu í Stykkishólmi í tengslum við fyrirhugaða auðlindanýtingu þangs í Breiðafirði og minnti á tímafrest samkvæmt samkomulaginu um að samkomulag skuli hafa nást fyrir 31. desember 2021.

Fyrir bæjarráð eru lögð fram drög að samkomulagi Acadian Seaplants og Stykkishólmsbæjar.
Bæjarráð fagnar því að drög að samkomulagi við Acadian Seaplants liggur fyrir og felur bæjarstjóra að ganga til samnnga og senda drögin á félagið.

13.Heimsókn atvinnu- og nýsköpunarnefndar í fyrirtæki

Málsnúmer 1905101Vakta málsnúmer

Á 9. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar gerði bæjarstjóri grein fyrir heimsóknum atvinnu- og nýsköpunarnefndar, ásamt bæjarstjóra, á vinnustaði í Stykkishólmi dagana 1. til 3. nóvember sl. Samtals voru heimsóttir um 20 vinnustaðir, en stefnt er að heimsækja þá vinnustaði sem eftir eru eftir áramót.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fangaði því, á 9. fundi sínum, að Stykkishólmsbær vilji tryggja fyrirtækjunum hagstæð skilyrði, vera hreyfiafl góðra verka og styðja við rannsóknir og nýsköpun. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd lýsti jafnfram ánægju sinni með hvernig til tókst í þeim heimsóknum sem fram fóru í byrjun mánaðarins sem lið í því að Stykkishólmsbær geti betur stutt við hagsmuni atvinnulífs í sinni stefnumótun og hagsmunagæslu.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd samþykkti að fela formanni að skipuleggja fyrirtækjaheimsóknir eftir áramót í samráði við bæjarstjóra, nefndarmenn og fyrirtæki staðarins, í samræmi við tillögu bæjarstjóra sem samþykkt var á síðasta fundi nefndarinnar og staðfest var af bæjarráði.
Bæjarráð tekur undir með atvinnu- og nýsköpunarnefnd og staðfestir afgreiðsluna.

14.Stykkishólmur í sókn - Efling atvinnulífs í Stykkishólmi

Málsnúmer 2107012Vakta málsnúmer

Á 9. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar gerði bæjarstjóri grein fyrir þeirri vinnu sem starfshópu um eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi hefur innt af hendi.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd vænti þess, á 9. fundi sínum, að tillögur starfshópsins muni leiða til eflingu atvinnu á grunni svæðisbundinna styrkleika sem mun nýtast við stefnumörkun bæjarins í atvinnumálum og stuðla að nýsköpun í Stykkishólmi og komi til með að nýtast við stækkun atvinnusvæða beggja vegna flugvallarins, sér í lagi í sambandi við uppsetningu á grænum iðngarði. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd lagði til við bæjarstjórn að gera ráð fyrir vinnu í þessu sambandi á næsta ári í fjárhagsáætlun bæjarins.
Bæjarráð samþykkir tillöguna og vísar henni til vinnu við fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar.

15.Haustþing SSV 2021

Málsnúmer 2109005Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð Haustþings SSV 2021, sem var haldið í Árbliki miðvikudaginn 10. nóvember, og þar með talin ályktun fundarins í atvinnu- og umhverfismálum.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fagnaði, á 9. fundi sínum, yfirgripsmikilli stefnumörkun SSV í atvinnu- og umhverfismálum og skoraði á stjórnvöld að aðstoða sveitarfélög og atvinnulíf á Vesturlandi við að koma stefnunni í framkvæmd.
Bæjarráð tekur undir með atvinnu- og nýsköpunarnefnd.

16.Breiðafjarðarferjan Baldur

Málsnúmer 2011013Vakta málsnúmer

Lögð fram ályktun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar sem var samþykkt á 403. fundi bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar 28. október 2021 vegna Breiðafjarðarferjunnar Baldurs. Þá er lögð fram þarfagreining fyrir Breiðafjarðarferju sem Vegagerðin fól NAVIS ehf. að vinna að sem kynnt var á fundi var haldinn með fulltrúum sveitarfélaga við Breiðafjörð 26. október 2021. Einnig er lögð fram ályktun 66. Fjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var á Ísafirði 22. og 23. október 2021 um Breiðafjarðarferjuna Baldur.

Þar að auki eru lagðar fram ályktanir bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar, dags. 12. mars 2021, og bókun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar, dags. 29. mars 2021, um sama efni, ásamt bókun 402. fundar bæjarstjórnarfundar 30. september 2021 þar sem m.a. var óskað eftir upplýsingum frá Vegagerðinni um stöðu á vinnu við fyrrgreinda þarfagreiningu.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók, á 9. fundi sínum, undir með ályktun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og óskaði eftir upplýsingum frá innviðaráðuneytinu og fjármála- og efnahagsráðuneytinu um hver sé staðan á fjármögnun á bráða- og framtíðarlausnum í samræmi við ályktun bæjarstjórnar og upplýsingum frá Vegagerðinni. Hver séu næstu skref varðandi breytingu á hafnarmannvirkjum og ferjubrúm og dýpkun hafna með það markmið að nýtt skip sem þjónar betur þörfum samfélaganna hefji siglingar yfir Breiðafjörðinn sem fyrst. Ný ferja er í samræmi við ákvæði sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um orkuskipti í ferjusamgöngum.
Bæjarráð stafestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar.

17.Skógarstrandarvegur - Tillögur til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020 - 2024 og fyrir árin 2020 - 2034

Málsnúmer 1912009Vakta málsnúmer

Lögð fram ályktun haustþings Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV), sem haldið var í Árbliki Dalabyggð, 29. september 2021, þar sem ályktað var um brýna nauðsyn á áframhaldandi uppbyggingu Skógarstrandarvegar og skorað á samgönguyfirvöld að tryggja fjármögnun til vegarins árin 2023 og 2024, ásamt fyrri ályktunum Stykkishólmsbæjar og SSV um mikilvægi þess að umræddur stofnvegur sé í forgangi við ráðstöfun fjármuna á samgönguáætlun enda sé um að ræða stofnveg samkvæmt skilgreiningu í samgönguáætlun og þannig veg sem er hluti af grunnkerfi samgangna á Íslandi.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd tekur undir með ályktun haustþings Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi um mikilvægi áframhaldandi uppbyggingar Skógarstrandarvegar og leggur þunga áherslu á að samgönguyfirvöld og Alþingi bregðist við áskorun samtakanna um að veita fjármagni til framkvæmda allt fyrsta tímabil núgildandi samgönguáætlunar þannig að fjármagni verði veitt til vegarins árin 2023 og 2024.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd benti, á 9. fundi sínum, á að í Sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs er lögð áhersla á að þegar dregið verði úr eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu verði þeir fjármunir nýttir í uppbyggingu innviða. Því er gerð sú krafa að þeir fjármunir verði meðal annars nýttir til fullfjármögnunar vegarins, þ.m.t. þverun Álftafjarðar líkt og ályktun Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi kveður á um.
Bæjarráð tekur undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og leggur til við bæjarstjórn að taka undir ályktun nefndarinnar.

18.Lóðaframboð í Stykkishólmi

Málsnúmer 1911025Vakta málsnúmer

Bæjarráð samþykkti á 629. fundi sínum að hefja vinnu við breytingar á lóðum og skipulagi í samræmi við niðurstöður borana í Víkurhverfi og minnisblaði frá Verkís hf. Á 630. fundi fól bæjarráð sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs að vinna málið áfram í samráði við bæjarstjóra í samræmi við umræður á fundinum.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti á 8. fundi sínum til þess að hugað verði að gerð deiliskipulags við Hamraenda og eftir atvikum breytingu á aðalskipulagi þar sem atvinnusvæðið verði stækkað til vesturs í samræmi við tillögu bæjarstjóra.

Bæjarráð vísaði, á 631. fundi sínum, málinu til frekari vinnslu í bæjarráði.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti, á 9. fundi sínum, til þess að hafinn verði strax undirbúningur að breytingu á aðalskipulagi og stækkun atvinnusvæðis suðvestan við Hamraenda, beggja vegna flugvallarins, í samræmi við tillögu bæjarstjóra og lagði nefndin áherslu á að tekið verði mið af þeirri vinnu sem stendur yfir í starfshópi um eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi.
Bæjarráð felur bæjarstjóra og sviðstjóra umhverfis- og skipulagsmála að vinna málið áfram í samræmi við hvatningu atvinnu- og nýsköpunarnefndar.

19.Samkomulag um samstarf Matís og Stykkishólmsbæjar

Málsnúmer 2111025Vakta málsnúmer

Lagður fram samningur um samstarfs Stykkishólmsbæjar og Matís sem gera með sér samkomulag um uppbyggingu samstarfs í sveitafélagi Stykkishólms með áherslu á fræðslu, nýsköpun, rannsóknir og atvinnuuppbyggingu innan sveitafélagsins. Báðir aðilar samkomulagsins munu nýta styrkleika sína og innviði viðkomandi aðila eins og kostur er.
Bæjarráð staðfestir samning um samstarf Stykkishólmsbæjar og Matís ohf.

20.Færsla hjúkrunarheimilis og staða framkvæmda við HVE Stykkishólmi

Málsnúmer 1909042Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að samkomulagi milli Heilbrigðisráðuneytis og Stykkishólmsbæjar um flutning á þjónustu Dvalarheimilisins í Stykkishólmi til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti fyrirliggjandi samningsdrög með áorðnum breytingum.

21.Framlengin lóðarúthlutunar - Móholt 14-16

Málsnúmer 2010034Vakta málsnúmer

Lögð fram beiðni Ingveldar Eyþórsdóttur um framlengda úthlutun lóðar, Móholt 14-16, á grundvelli formsgalla og skorts á upplýsingagjöf við lóðarúthlutun.

Bæjarráð fól bæjarstjóra, á 633. fundi sínum, að undirbúa afgreiðslu í samræmi við umræður þess fundar og leggja fyrir næsta bæjarráðsfund.
Bæjarráð telur í ljósi þess að svo virðist sem umsækjanda hafi ekki borist tilkynning um úthlutun lóðarinnar, sem markar upphaf frestsins sem kveðið er á um í grein 3.4 í reglum um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði í Stykkishólmi, sé rétt að veita umsækjanda viðbótar byggingarfrest, þrátt fyrir að áminning hafi verið send umsækjanda með bréfi dags. 10. október 2021. Þá ber einnig til þess að líta að umsækjandi skilaði inn teikningum og tilnefndi byggingarstjóra innan byggingarfrests sem áskilinn er í reglum Stykkishólmsbæjar um úthlutun lóða er honum, þó útgefið byggingarleyfi hafi ekki legið fyrir og framkvæmdir hafi ekki verið hafnar eins og grein 3.4 reglnanna kveður á um.

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að veittur verði þriggja mánaða viðbótarfrestur frá og með 9. desember 2021 að telja til að fá útgefið byggingarleyfi og til að hefja framkvæmdir í samræmi við grein 3.4. í reglum um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði í Stykkishólmi.

22.Viðauki 3 við Fjárhagsáætlun 2021-2024

Málsnúmer 2111026Vakta málsnúmer

Framlagður viðauki 3 við fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021-2024.
Bæjarráð samþykkir viðauka 3 við Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja hann.

23.Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar 2022

Málsnúmer 2110010Vakta málsnúmer

Lagðar eru fram gjaldskrár Stykkishólmsbæjar 2022, eins og þær voru samþykktar á 403. fundi bæjarstjórnar þar sem þeim var vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn. Gjaldskrár taka mið af fyrirliggjandi forsendum og markmiðum við gerð fjárhagsáætlunar sem samþykkt voru á 402. fundi bæjarstjórnar. Þá eru lagðar fram umsagnir fastanefnda um gjaldskrár Stykkishólmsbæjar.

Á 633. fundi sínum samþykkti bæjarráð að vísa gjaldskrám til frekari vinnslu í bæjarráði.
Bæjarráð samþykkir gjaldskrár Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2022 og vísar þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Haraldur Örn Reynisson endurskoðandi Stykkishólmsbæjar kom inn á fundinn og gerði grein fyrir sviðsmyndum og svaraði spurningum.

24.Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2022-2025

Málsnúmer 2109010Vakta málsnúmer

Lögð fram til seinni umræðu fjárhagsáætlun ársins 2022 ásamt þriggja ára áætlun áranna 2023-2025. Þá eru lagðar fram umsagnir fastanefnda um fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar.

Bæjarráð samþykkti, á 632. fundi sínum, fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar ársins 2022 ásmat þriggja ára áætlun árana 2023-2025. Bæjarráð vísaði fjárhagsáætlun til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkti framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2023-2025 og vísaði henni til frekari umfjöllunar í bæjarráði og til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Á 633. fundi sínum samþykkti bæjarráð að vísa fjárhagsáætlun 2022 og þriggja ára fjárhagsáætlun 2023-2025 til frekari vinnslu í bæjarrráði.
Bæjarráð samþykkir fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2022 ásamt þriggja ára fjárhagsáætlun 2023-2025 og vísar henni til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Haraldur vék af fundinum.

Fundi slitið.

Getum við bætt efni síðunnar?